W ostatnich latach coraz większą uwagę przykłada się do roli wolontariatu w naszym społeczeństwie. Ludzie, którzy oddają swój czas i energię dla innych, są prawdziwymi bohaterami, wspierającymi lokalną społeczność i inicjującymi zmiany na lepsze. W Powiecie Bolesławieckim, skarbem są ludzie, którzy poświęcają się dla dobra innych. Z okazji uznania ich wysiłków, corocznie organizowany jest konkurs Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego oraz gala, podczas której wyróżniane są wyjątkowe osoby w kategoriach: wolontariusz młodzieżowy, wolontariusz dorosły, darczyńca, wolontariat okolicznościowy, organizacja pozarządowa oraz wolontariusz z wielkim sercem.

W tym roku statuetkę w kategorii wolontariusz młodzieżowy odebrał Mateusz Sobczak, natomiast wyróżnienie otrzymała Zuzanna Dzięgiel.
Wolontariuszem dorosłym została Beata Janiec. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Monice Grygorcewicz oraz Beniaminowi Marek.
Zwycięzcą w kategorii wolontariat okolicznościowy został Adam Werla wraz z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
W kategorii organizacja pozarządowa triumfowała Fundacja CzaSami.
Laureatem w kategorii darczyńca został Józef Skóra.
W tegorocznej edycji  konkursu wolontariuszem z wielkim sercem została Barbara Smoleńska.

Sylwetki wszystkich nagrodzonych i nominowanych przedstawiamy poniżej:

WOLONTARIUSZ DOROSŁY:

WOJCIECH GĄSIENIEC od 2014 roku wspiera dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i pomaga finansowo Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” w Bolesławcu. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy zawodnicy klubu biorą udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, na których odnoszą szereg zwycięstw. Laureat Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Bolesławieckiego w kategorii Darczyńca.

BENIAMIN MAREK od najmłodszych lat oddaje się działalności społecznej. Był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec. Od zawsze w harcerstwie, w którym od 8 lat jest instruktorem harcerskim, a obecnie pełni funkcję komendanta Związku Drużyn Lawina. Ogromnie zaangażowany we wszystkie zadania, których się podejmuje. Poświęca cały swój czas na to, by dzieci i młodzież mogły spędzać aktywnie czas wolny, a jednocześnie kształtować w sobie postawy społeczne i patriotyczne. Niezwykle pogodny i radosny, zawsze dzielący się swoją wiedzą i umiejętnościami. Jego pasją jest muzyka i gra na gitarze. Tą umiejętnością również dzieli się prowadząc kanał harcerki na platformie youtube. Aktywnie działa w sztabie Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zarządzając biorącymi a corocznej akcji udział harcerzami oraz obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uhonorowany został Srebrną Odznaką Zasłużonych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Ceniony i lubiany przez wszystkich. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć.

JOLANTA I ANDRZEJ JEŻ od wielu lat działają społecznie zarówno na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak i na rzecz osób starszych. Organizują dla nich spotkania i wyjazdy integracyjne. Zaangażowani są w pracę w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

ADAM ŁEŃSKI od wielu lat wraz z załogą BC RALLY TEAM BOLESŁAWIEC wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Bolesławcu. Organizuje przejażdżki rajdowymi samochodami dla osób chcących wspomóc WOŚP.

ANDRZEJ JANIEC jest wolontariuszem Stowarzyszenia „Po Stronie Mieszkańców”. Pracuje w branży IT, jest również pszczelarzem i aktywnie działa w Polskim Związku Pszczelarskim. Pan Andrzej jest zaangażowany w liczne projekty o zasięgu ogólnopolskim, dzięki którym zachęca młodych ludzi do udziału w życiu społecznym.

MONIKA GRYGORCEWICZ jest nauczycielką, która umiejętnie łączy swoje obowiązki z praca wychowawczą i akcjami charytatywnymi. Włącza w nie kolejne pokolenia swoich uczniów wpajając im ideę bezinteresownej pomocy potrzebującym. Odbiorcami akcji wolontariackich są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej – głównie dzieci. Nie pozostaje również obojętna na los chorych i bezdomnych zwierząt, a także niszczone środowisko naturalne.

IGNACJA KISIELEWSKA- MAUNDER od kilku lat udziela wsparcia grupie wychowanków z rodzin zastępczych z terenu powiatu bolesławieckiego, umożliwiając im bezpłatną naukę języka angielskiego w szkole językowej Painted Bird w Bolesławcu. Pani Iga w pracę wolontariacką angażuje również zatrudnianych u siebie lektorów.

STANISŁAW ŻÓŁTAŃSKI od wielu lat z zaangażowaniem działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie, gdzie zainicjował również ruch młodzieżowy i dziecięcy. Organizuje różnego rodzaju wydarzenia bezpośrednio związane z pożarnictwem, szkoleniami, uczestnictwem w zawodach sportowo – pożarniczych, które integrują i wzmacniają społeczność.

ŻANETA ZAWADA aktywnie uczestniczy w promocji Rodzin Zastępczych,  jak również udziela potrzebnej pomocy podopiecznym. Organizuje specjalistów i zarządza rejestracją osób zgłaszających się po pomoc w Poradni Rodzinnej EFFATA. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Bolesławcu zajmującego się przypadkami przemocy domowej.

KAZIMIERZ CHUDYGA od lat jest członkiem Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Angażuje się w działania Klubu, wspiera jego działalność. Jest pomocny przy przygotowywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, dogląda napraw oraz uczestniczy w niemal każdej aktywności realizowanej przez Stowarzyszenie.

BEATA MONIKA JANIEC – Wolontariat zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu pani Beaty. Tą ideę stara się zaszczepić w młodzieży, z którą na co dzień jako pedagog pracuje. Posiada niezwykłą umiejętność angażowania młodych ludzi w działania mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Uświadamia młodzieży, jak ważne jest to, co można dać od siebie potrzebującej osobie. Od kilku lat współpracuje z Bolesławieckim Stowarzyszeniem Amazonek, wspierając razem z uczniami akcje podejmowane przez tą organizację. Każdego roku, wraz z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu, bierze udział w obchodach Bolesławieckiego Dnia Walki z Rakiem. W ramach dialogu międzypokoleniowego między młodzieżą i seniorami od kilku lat organizuje spotkania młodzieży z pensjonariuszami Dziennego Domu Senior + w Bolesławcu. Co roku razem z uczniami  bardzo aktywnie uczestniczy w organizacji Powiatowego Opłatka dla Osób Niepełnosprawnych. Wraz ze stowarzyszeniem In Gremio organizuje akcje na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Z pasją oddaje się pomocy innym inicjując i prowadząc różnego rodzaju zbiórki mające na celu wsparcie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

TADEUSZ WRÓBEL jest członkiem Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Wspiera Klub zarówno podczas chwil kryzysowych, jak i podczas zabawy. W 2023 roku samodzielnie wykonał ogromny dzban, który podczas Parady na Bolesławieckim Święcie Ceramiki towarzyszył Amazonkom.

ANNA PRONKIEWICZ od ponad 15 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Realizuje szereg przedsięwzięć i projektów wspierających uczniów i ich rodziny. Angażuje się również w szeroko rozumianą pracę wolontariacką przeciwdziałającą dyskryminacji i wykluczeniu.

WOLONTARIUSZ MŁODZIEŻOWY

ZUZANNA DZIĘGIEL jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Dała się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w pracę wolontariacką w każdej w zasadzie formie. Koncert charytatywny „Dla Jagody” to autorski projekt Zuzanny, w którego realizację zaangażowała młodzież, artystów, muzyków i tancerzy. Dzięki temu przedsięwzięciu tytułowa Jagoda otrzymała wsparcie finansowe i psychiczne. Zuzanna to osoba, która  – jak podkreślają jej przyjaciele – zaraża entuzjazmem. Sama często powtarza, że drobne gesty, empatia i dobre uczynki potrafią zmienić świat. Zuzanna z poświęceniem zaangażowała się w koncert i zbiórkę dla potrzebującego Pawła. I to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Zuzanna ma artystyczną duszę i niesamowitą twórczą intuicję, dlatego wszystkie kulturalne imprezy organizowane w szczytnych celach mają niezwykłą energię i indywidualny rys.   Wszystkie z tych imprez poza organizacją, Zuzanna wspiera również swym ogromnym talentem muzycznym, grając na instrumentach oraz śpiewając. Jest współorganizatorką i uczestniczką charytatywnego „Zielonego koncertu”, bolesławieckich „Dni Zdrowia Psychicznego” oraz wielu niosących pomoc innym przedsięwzięć zarówno w jej szkole, jak i na terenie całego powiatu.

MATEUSZ SOBCZAK jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Mateusz dał się poznać jako młody człowiek realizujący z ogromnym zaangażowaniem wszystkie przedsięwzięcia, których się podejmuje. Cały swój czas dzieli w zasadzie pomiędzy naukę, w której osiąga bardzo dobre rezultaty, a szerzenie dobra dla całej naszej społeczności. Zasięg i zakres jego działalności dobroczynnej jest imponujący, zwłaszcza jak na osobę w tak młodym wieku.  Trudno wymienić wszystkie Mateusza aktywności, ale warto podkreślić, że jest organizatorem i współzałożycielem działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Szkolnego Klubu Wolontariatu. Stworzył aktywną grupę młodzieży i nauczycieli, która wraz z nim brała udział w wielu akcjach pomocowych. Wśród przykładów tych działań warto wymienić m.in. obchody „Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom” oraz „Festyn dla Jasia”, w którego organizację Mateusz bardzo się zaangażował. Ważne w działalności Mateusza jest również krzewienie wartości patriotycznych i prospołecznych, czemu dał wyraz bardzo aktywnie uczestnicząc w akcjach „Szkoła do Hymnu” oraz „Sprzątamy dla Polski”. Uczestniczył w organizacji okołoświątecznych działań pomocowych dla dzieci z Ukrainy, pełniąc rolę Świętego Mikołaja. Bardzo zaangażowany jest również w coroczną organizację Powiatowego Opłatka dla Osób Niepełnosprawnych. Mateusz stwarza wiele okazji, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi i uświadamianie innym jak ona jest ważna.

BARBARA FECYK jest komendantką Szczepu Harcerskiego HUBAL Związku Harcerstwa Polskiego w Bolesławcu. Znakomicie potrafi skupić wokół siebie, zmotywować innych instruktorów, zarazić ich swoja pozytywną energią. Basia jest bardzo zaangażowana w to co robi.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU – W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu to grupa młodych osób, które łączy determinacja, entuzjazm i wytrwałość w działaniu. Pojęcie „niemożliwe” dla nich nie istnieje, niektóre działania co najwyżej wymagają więcej trudu lub czasu. Potrafią samodzielnie szukać wsparcia dla własnych inicjatyw oraz angażować innych w ideę wolontariatu.

DARCZYŃCA

JÓZEF SKÓRA jest osobą niezwykle zaangażowaną w krzewienie sportu i postaw prozdrowotnych. Wynika to zapewne z tego, że wie jakie znaczenie dla kształtowania postaw prospołecznych u młodego człowieka ma sport. Pan Józef poświęca większość swojego czasu oraz środków finansowych na polepszanie warunków dla spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości i jej okolicy. Osobiście angażuje się w organizację zajęć sportowych oraz pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Kupuje sprzęt sportowy oraz własną, ciężką fizyczną pracą w znaczący sposób przyczynia się do poprawy infrastruktury sportowej na stadionie w Zebrzydowej. Uczestniczy również w przeróżnych akcjach charytatywnych, organizacji pomocy materialnej, pomaga także w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy osobami potrzebującymi wsparcia a właściwymi instytucjami.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

FUNDACJA CZASAMI powstała w 2021 roku z inicjatywy terapeutów, jako odpowiedź na potrzeby rodzin osób z niepełnosprawnościami. Głównym, realizowanym przez Fundację projektem jest „OdpoczywaMy aktywnie”, w ramach którego realizowane są warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. Jest to jedyna organizacja pozarządowa, która organizuje wyjazdy wytchnieniowe  dla mam dzieci z niepełnosprawnościami. Działania  Fundacji, to przede wszystkim wspieranie dzieci i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Motywacją do wszystkiego co robią, jest najwspanialsza nagroda jaką mogą otrzymać – uśmiech niepełnosprawnego dziecka

FUNDACJA „WSPIERAJMY ZDROWIE” to organizacja, której członkowie to niezwykle oddani i zaangażowani pracownicy Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu. To właśnie oni, poświęcają swój wolny czas, biorąc udział w różnych wydarzeniach związanych ze wsparciem i promocją zdrowia oraz zdrowego trybu życia.

KLEKUSIOWO – OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT działa na rzecz dzikich, rannych, bezdomnych i porzuconych zwierząt. Pracownicy Klekusiowa z ogromnym zaangażowaniem i miłością dbają o swoich podopiecznych. Nigdy nie odmawiają pomocy, w tym również w zakresie opieki weterynaryjnej.

STOWARZYSZENIE NASZA KRZYŻOWA organizuje co roku dwa ogólnopolskie wydarzenia: TURNIEJ RYCERKI oraz OFF ROAD PARTY. Członkowie Stowarzyszenia realizują również inne przedsięwzięcia, jak np. wieczorki historyczne i warsztaty kulinarne. Sami pozyskują środki na  finansowanie działań.

WOLONTARIUSZE FUNDACJI ORLEN to pracownicy logistyki koncernu ORLEN SA, którzy od wielu lat wspierają działania Olimpiad Specjalnych na Dolnym Śląsku dla osób z niepełnosprawnościami. Na zorganizowane akcje wolontariackie przyjeżdżają z różnych zakątków Polski. W ich działaniach widać pełen profesjonalizm.

WOLONTARIUSZ OKOLICZNOŚCIOWY

BOLESŁAWIECKI SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  to grupa ludzi związana z organizacją finału WOŚP w Bolesławcu, której od 2018 roku udało się zebrać niemalże milion złotych. Podczas pandemii sztab szył maseczki, przerabiał maski nurkowe na potrzeby medyków z całej Polski, gotował i dostarczał posiłki dla pracowników szpitala, Policji oraz Straży Pożarnej.

JAKUB ANDUŁA WRAZ Z WYCHOWANKAMI POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W IWINACH to bardzo pracowici i mili młodzi ludzie, którym los innych nie jest obojętny. Mają ogromną chęć niesienia pomocy potrzebującym rodzinom. Od 5 lat aktywnie i z pełnym zaangażowaniem pomagają wolontariuszom Szlachetnej Paczki w Bolesławcu, podczas Weekendu Cudów.

ADAM WERLA  WRAZ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOLNĄ ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W BOLESŁAWCU w ramach akcji „Paczka dla Bohatera” organizuje zbiórki darów dla żołnierzy walczących podczas II wojny światowej, którzy dziś często żyją samotnie i w trudnych warunkach. Angażuje uczniów szkoły w wykonywanie kartek świątecznych, które również trafiają do kombatantów. Wraz z młodzieżą od wielu lat opiekuje się mogiłami powstańców warszawskich. Pan Adam swoja postawą „zaraża” młodych ludzi uwrażliwiając ich na sprawy istotne dla Ojczyzny, takie jak pamięć o bohaterach. Akcje organizowane przez Pana Adama uświadamiają młodym ludziom, że bohaterowie są nie tylko na kartkach książek, lecz także w ich rodzinnym mieście.

CENTRUM ANIMACJI DLA DZIECI FOREMKA PANI AGATA NIKODEM od kliku miesięcy współpracuje z Domami Dziecka w Bolesławcu, organizując zabawy czy konkursy dla wychowanków placówek. Podczas tegorocznego Pikniku Integracyjnego z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Pani Agata zadbała o miłą atmosferę, tworząc radosny klimat imprezy.

ZWIERZOGRÓD- HOTEL DLA ZWIERZĄT – Założyciele i pracownicy Hotelu od lat pomagają i opiekują się porzuconymi psami, kotami i ptakami, zapewniają im godne warunki bytowania, specjalistyczną karmę i opiekę weterynaryjną. W swoją działalność wkładają całe serce, by pomóc skrzywdzonym zwierzętom.

BOLESŁAWIECKIE KOTY to grupa wolontariuszek zaangażowanych w całodobową opiekę nad porzuconymi, bezdomnymi i schorowanymi kotami. W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki nim, tysiące zwierząt znalazło nowe domy, odzyskało zdrowie, albo spokojnie odeszło. Podstawą działalności grupy jest ratowanie każdego, nawet najmniejszego życia.

WOLONTARIUSZ Z WIELKIM SERCEM

BARBA SMOLEŃSKA to niezwykła postać, która swoją postawą i działaniami umacnia więzi z naszymi rodakami na byłych Kresach II RP. Jej osobisty wysiłek włożony w podtrzymywanie tradycji, zrzeszanie i aktywizowanie Kresowian a także włączanie młodzieży w różnego rodzaju akcje utrwalające pamięć o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość  podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu jest nieoceniona. To dzięki jej działaniom „Mogiła Pradziada ocaleje od zapomnienia”.