Minister Sportu jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. poz. 1638).

W 2023 roku Powiat Bolesławiecki pozyskał wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację następujących zadań:

  1. Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk „Orlik” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu