Zakończono Konkurs literacki pod hasłem „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII. Konkurs odbył się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i został zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2021/2022.

W eliminacjach  rejonowych, które miały miejsce 11 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej 4 w Bolesławcu, wzięło udział 27 pisarzy szkół podstawowych z klas 7-8 z powiatu bolesławieckiego. W tym samym czasie do finału konkursu przystąpili również  ich rówieśnicy z powiatu lwóweckiego.

Zadaniem konkursowym w tegorocznej edycji było zaprezentowanie wybranych bohaterów literackich. Uczniowie barwnie redagowali ich charakterystyki, a także prowadzili literackie rozważania na temat odwagi opisywanych postaci.

Serdecznie gratulujemy Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom i Opiekunom uczniów.

LISTA LAUREATÓW

L.p. Imię i nazwisko ucznia Szkoła Liczba punktów Miejsce Opiekun
1. Wiktoria Wołkowska Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
34 I Małgorzata Kłosowska
2. Amelia Skrucha Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
34 I Izabella Zabawa
3. Milena Przybylska Szkoła Podstawowa nr 4

w Bolesławcu

33 II Barbara Zarzycka
4. Amelia Didyk Szkoła Podstawowa
w Pławnej
33 II Magdalena Podobińska
5. Joanna Marecka Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
32 III Małgorzata Kłosowska
6. Kornelia Troszczyńska Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
32 III Małgorzata Kłosowska
7. Natasza Kotowska Szkoła Podstawowa nr 4

w Bolesławcu

31 IV Jolanta Rzeźwicka
8. Dominika Zamorska Szkoła Podstawowa

w Nowogrodźcu

31 IV Monika Rutyna
9. Kacper Modelski Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
31 IV Małgorzata Kłosowska
10. Lena Anopczenko Szkoła Podstawowa
Pławnej
31 IV Magdalena Podobińska
11. Joanna Jonak Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
30 V Małgorzata Kłosowska
12. Julia Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 2
w Lwówku Śląskim
29 VI Małgorzata Kłosowska
13. Dominika Drozdek Szkoła Podstawowa

w Parowej

29 VI Paulina Bocheńska
14. Emilia Hoszowska Szkoła Podstawowa nr 4

w Bolesławcu

29 VI Monika Grygorcewicz
15. Zofia Orawiec Szkoła Podstawowa

w Nowogrodźcu

29 VI Małgorzata Jakubowska
16. Miłosz Wojtowicz Szkoła Podstawowa nr 3

w Bolesławcu

29 VI Aleksandra Szylin
17. Kamila Szatkowska Szkoła Podstawowa nr 1

w Bolesławcu

28 wyróż-

nienie

Joanna Tomaszewsk