W tegorocznym rankingu Perspektyw bolesławieckie szkoły powiatowe zaskoczyły fantastycznymi wynikami. Zdobyły one wiele wyróżnień, które są powodem do dumy dla mieszkańców naszego powiatu.

W kategorii Technika 2024 Zespół Szkół Elektronicznych wywalczył srebrną tarczę oraz imponujące 4. miejsce na Dolnym Śląsku. To dowód na wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie uczniów i
kadry pedagogicznej. Równie imponujący wynik osiągnął Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu, który również otrzymał srebrną tarczę i 6. miejsce w regionie. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu także może się cieszyć z sukcesu, ponieważ udało mu się zdobyć brązową tarczę z 18. pozycją na Dolnym Śląsku. Bardzo dobry poziom utrzymuje Zespół Szkół Budowalnych z 33. Miejscem, a tuż za nim ( 40. miejsce) Zespół Szkół Mechanicznych.

Wśród liceów, I Liceum Ogólnokształcące wywalczyło srebrną tarczę i 18. miejsce na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły szkoły zostały ocenione za pomocą tych kryteriów: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a także wyniki egzaminów zawodowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Gratulujemy wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkół za ich trud, zaangażowanie i wzorowe osiągnięcia. Niech te wyniki stanowią motywację do dalszej doskonałości i ciągłego rozwoju.