W miniony czwartek, w sali Kina Forum, odbyła się uroczystość z okazji Europejskiego Dnia Seniora, w której uczestniczył Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z Wicestarostą Bolesławieckim Mirosławem Horzempą. Było to wyjątkowe wydarzenie, które miało na celu uhonorowanie i docenienie naszych starszych obywateli oraz ich wyjątkowego wkładu w lokalną społeczność. Obchody przyciągnęły liczne grono seniorów, którzy wzięli udział w rozmaitych atrakcjach.

Program tego wydarzenia był zróżnicowany i dopasowany do różnych zainteresowań seniorów. Budynek Kina Forum został przekształcony w wielofunkcyjne miejsce, gdzie odbywały się różnorodne wydarzenia, od konsultacji medycznych, dietetycznych po występy artystyczne.

Uroczystość była nie tylko doskonałą okazją do zgromadzenia seniorów, ale także do uhonorowania odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” osób wyróżniających się w tworzeniu oraz upowszechnianiu i ochronie kultury. Z rąk Posła na Sejm Szymona Pogody odznaki otrzymali: Halina Waniak – Prezes Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu, Barbara Smoleńska – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu, Jan Chojnacki – Kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec” oraz Jan Bujak – autor książek o powojennym osadnictwie.

Program wydarzenia był zróżnicowany i oferował coś dla każdego. Dzięki temu seniorzy mogli spędzić miły i inspirujący dzień, czerpiąc radość z różnorodnych aktywności. Inicjatywy takie jak ta przypominają nam, jak ważną rolę seniorzy odgrywają w naszym społeczeństwie i jak bardzo doceniamy ich zaangażowanie.