Tablica

Starosta Bolesławiecki, działając w imieniu Skarbu Państwa informuje, że została wywieszona informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który miał miejsce 10 września 2021 r. Przedmiotem przetargu była działka gruntu, przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, która stanowi własność Skarbu Państwa i geodezyjnie oznaczona jest jako działka nr 558, położona w obrębie miejscowości Stare Jaroszowice, gmina Bolesławiec. Działka jest niezabudowana i przeznaczona do użytku rolniczego.

Więcej informacji kliknij tutaj