“Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” św. Jan Paweł II

Z okazji przypadającego dziś wspomnienia św. Agaty – Patronki Amazonek – w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Bolesławieckiego składam najserdeczniejsze życzenia Paniom zrzeszonym w Bolesławieckim Klubie Amazonek.

Dzięki Waszej pracy kobiety dotknięte chorobą nowotworową otrzymują profesjonalną pomoc i wsparcie. Bolesławiecki Klub Amazonek aktywnie działa na terenie naszego Powiatu, propagując profilaktykę raka piersi. Od wielu lat jest inicjatorem akcji Dzień Walki z Rakiem w Powiecie Bolesławieckim, która gromadzi zarówno członków bolesławieckiego Klubu, jak

i osoby z zaprzyjaźnionych kół z województwa dolnośląskiego. Jest okazją nie tylko do zdobycia wiedzy potrzebnej do walki z chorobą, ale i do spotkania, wymiany doświadczeń, integracji.

Działania Klubu są dowodem na to, że choroba nie musi oznaczać zamknięcia się na drugiego człowieka, ale może być impulsem do niesienia pomocy sobie i innym.

Życzę sił i wytrwałości w podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz integracji

i rehabilitacji osób z chorobami nowotworowymi.

Niech nie braknie Paniom energii i entuzjazmu w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Starosta Bolesławiecki

Tomasz Gabrysiak