Zbliżenie twarzy strażaka

Z okazji Dnia Strażaka Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych składamy najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy, aby ta trudna praca i społeczne działanie były źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.
Składamy również podziękowania za służbę i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji.
Przekazujemy wyrazy uznania i szacunku dla Waszego zaangażowania i poświęcenia.