Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wziął udział w dzisiejszej uroczystości upamiętniającej wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Uroczystość odbyła się przy pomniku „Solidarności” w Bolesławcu.

Pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce 13 grudnia 1981 r., jest niezwykle istotna dla Polski. To właśnie wtedy, w wyniku decyzji ówczesnej Rady Państwa, wprowadzono stan wojenny, który miał istotny wpływ na życie i losy wielu Polaków.

Po przemówieniach zaproszonych gości złożono wieńce i zapalono znicze, by uczcić pamięć poległych i walczących o demokrację w czasach stanu wojennego. Starosta Bolesławiecki wraz z innymi przedstawicielami władz samorządowych i mundurowych, organizacji społecznych oraz uczniami powiatowych szkół oddali hołd, składając pod pomnikiem symboliczne biało-czerwone wiązanki kwiatów.

Uroczystość upamiętnienia wprowadzenia stanu wojennego była ważnym momentem refleksji nad przeszłością, ale również okazją do zobowiązania się do dalszej obrony naszych praw i wolności.