Podczas tegorocznych Dni Bolesławca obchodzono również Dzień Osadnika. Pod Pomnikiem Pionierów Osadników Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, prezydent Bolesławca Piotr Roman, poseł Szymon Pogoda oraz delegacje „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich”, „Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół”, bolesławieckich reemigrantów z Francji, Związku Sybiraków – koło w Bolesławcu złożyli kwiaty, upamiętniając przybycie osadników do Bolesławca.

Obchody uświetniły liczne występy artystyczne, wystawy historyczne oraz spotkania ze stowarzyszeniami osadników.