Uroczystość z okazji Dnia Osadnika rozpoczęła tegoroczne obchody Dni Miasta Bolesławiec. Pod Pomnikiem Pionierów Osadników Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, prezydent Bolesławca Piotr Roman, a także delegacje „Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ich Potomków oraz Przyjaciół”, „Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich” oraz przedstawiciele bolesławieckich reemigrantów z Francji, Związku Sybiraków – koło w Bolesławcu złożyli kwiaty, upamiętniając przybycie osadników do Bolesławca.