Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Następnie, 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, choroby, która obecnie zaliczana jest do jednych z najczęściej występujących na świecie.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

W związku z tym 22 lutego br. w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował prawnik i psycholog:

  • tel. 533 648 227 – prawnik
  • tel. 533 652 418 – psycholog

Poufna rozmowa ze specjalistami to zazwyczaj pierwszy krok na drodze rozwiązania problemów wynikających z doświadczeń przemocy.

Specjaliści będą dyżurowali również 23 lutego br. – w Dniu Walki z Depresją . Dyżur odbędzie się w godzinach 10:00-16:00.

  • tel. 533 648 227 – prawnik
  • tel. 533 652 418 – psycholog

Warto sięgnąć po pomoc. Na depresję często chorują osoby, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, jeszcze częściej dzieci, których udziałem było to traumatyczne doświadczenie. Na depresję cierpi coraz więcej chorób, mimo tego jej objawy są nadal bagatelizowane, a podjęcie leczenia w wielu środowiskach uznawane jest za wstydliwe.

Osoby dorosłe, które jeszcze w dzieciństwie doznały przemocy seksualnej i wydawałoby się, że poradziły sobie z jej skutkami mogą po wielu latach nie łączyć objawów obniżonego nastroju, myśli samobójczych, z. tamtymi zdarzeniami. Z kolei rodzice często nie mają świadomości, że depresja ich dzieci może być m. in. objawem wykorzystania seksualnego. Na depresję mogą cierpieć również osoby najbliższe skrzywdzonemu seksualnie dziecku, które nie radzą sobie z poczuciem winy, żalem, bezsilnością.