Dzień Europy upamiętnia podpisanie w dniu 9 maja 1950 r. deklaracji Schumana – ambitnego planu mającego na celu zapewnienie długoterminowego pokoju w powojennej Europie, uznawanego za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Znaczenie działań na rzecz pokoju w Europie stało się jeszcze bardziej oczywiste teraz, gdy podkreślamy naszą jedność i solidarność z Ukrainą.

W maju tego roku instytucje UE zapraszają do udziału w wielu różnych atrakcjach organizowanych online i stacjonarnie we wszystkich państwach członkowskich, jak również w siedzibach instytucji UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Trwa Europejski Rok Młodzieży 2022, w którym kierujemy uwagę na młodych ludzi w Europie, a głos obywateli jest nagłaśniany poprzez Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Jest to najlepszy moment, aby się spotkać, przedyskutować wyzwania, przed którymi wszyscy stoimy i tworzyć lepszą przyszłość dla Europy – korzystną dla każdego.

Sprawozdanie z końcowych wyników konferencji zostanie przekazane podczas uroczystości zamykającej konferencję – LINK