Zarząd Powiatu Bolesławieckiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bolesławieckiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiącej działkę gruntu nr 526/5, położonej w obrębie nr 9 miasta Bolesławiec. Podana działka jest niezabudowana. Więcej informacji tutaj: