Starosta Bolesławiecki, działający w imieniu Skarbu Państwa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,6714 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 672/3 położonej w obrębie Warta Bolesławiecka. Nieruchomość zabudowana jest budynkami usługowymi.

Więcej informacji TUTAJ