Dyżury odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12 (sala nr 101).

Radni Rady Powiatu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki – godz. 16.00 – 17.00.

Haromonogram dyżurów Radnych został opublikowany na stronie internetowej Powiatu pod adresem:

https://powiatboleslawiecki.pl/rada-powiatu-strona-pusta-niepubliczna/plan-dyzurow-radnych/

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w czwartki w godz. od 14.00 do 15.00.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów Radnych – 23 maja 2022 r. – radny Stanisław Zmaczyński pełni dyżur w siedzibie Starostwa Powiatowego.