W miniony piątek Starosta Bolesławiecki brał udział w Dolnośląskim śniadaniu biznesowym dla MŚP, które odbyło się Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Została również przedstawiona oferta wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  w postaci dotacji, pożyczek i projektów.