Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem programu jest przyznanie stypendium utalentowanym i efektywnie działającym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, chcącym pracować nad swoim rozwojem, by umożliwić im start w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Uczniowie oraz studenci od lat uzyskują wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach na szczeblu ogólnopolskim czy międzynarodowym, z zakresu różnych dziedzin nauki.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Na realizację ww. zadania, w budżecie Województwa Dolnośląskiego zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000,00 zł.

Realizatorem programu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje TUTAJ