Osobom, które szukają zaginionych rzeczy lub znaleźli cudze przedmioty, pomocą służy działające w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 12 Biuro Rzeczy Znalezionych. Biuro przyjmuje znalezione pieniądze oraz przedmioty, których wartość przekracza 100 zł, a także dokumenty.

Biuro przyjmuje rzeczy od znalazców – przedmioty, których wartość przekracza 100 zł. Najwięcej jest rowerów (wiele z nich bardzo cennych); telefonów; portfeli, często z gotówką; aparatów fotograficznych; kluczy do mieszkań i samochodów; elektronarzędzi. Dokumenty – np. dowody osobiste, paszporty – biuro przekazuje organowi, który je wydał: staroście, prezydentowi, wójtowi. Pracownicy biura rzeczy znalezionych – o ile przedmioty uda się zidentyfikować – również poszukują ich właścicieli.

Należy pamiętać, że w przypadku znalezienia przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, np. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, trzeba natychmiast wezwać policję i dokładnie określić, gdzie się znajdują.

Jak odebrać swoją rzecz?

W przypadku zagubienia przedmiotu również należy zgłosić zaistniały fakt pracownikowi Starostwa podając dokładny opis przedmiotu, a także jak najwięcej szczegółów koniecznych do identyfikacji. Bardzo przydatne są faktury czy paragony potwierdzające zakup, karty gwarancyjne itp.

Wszelkie informacje na temat działalności biura rzeczy znalezionych znajdują się: TUTAJ

Spis rzeczy znalezionych znajduje się na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 12, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiatboleslawiecki.pl. Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 75 612 17 51