Aby pomóc młodzieży, która  chce nadrobić zaległości, powtórzyć materiał lub przygotować się do egzaminu maturalnego nauczyciele postanowili zorganizować dla nich zajęcia. Wszystko w ramach wolontariatu.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w ramach Grupy Wsparcia w Powiecie Bolesławieckim odbywają się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11.

Zajęcia są dobrowolne i bezpłatne, a skorzystać z nich może każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z Powiatu Bolesławieckiego. Wystarczy zgłosić się do pedagoga lub dyrektora w swojej szkole.

Wsparcie jest udzielane z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, język niemiecki, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie. Dodatkowe zajęcia będą odbywały się do końca grudnia 2021 r. , również w okresie wakacyjnym w zależności od potrzeb.

Poniżej nr telefonów oraz adresy mailowe.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bolesławcu

510 784 534

📧 poradnia@pppboleslawiec.pl

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

75 612 17 93

📧 oswiata@powiatboleslawiecki.pl