Środowe spotkanie z udziałem Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, Prezydenta Miasta Piotra Romana oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego wraz z  Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrdą inicjujące projekt CYKLOSTRADY DOLNOŚLĄSKIEJ – koncepcji głównych tras rowerowych w województwie.

CYKLOSTRADA DOLNOŚLĄSKA to system zintegrowanych ponadregionalnych dróg rowerowych. Przedsięwzięcie to pozwoli na zbudowanie w województwie dolnośląskim sieci tras o wysokim standardzie jakości i bezpieczeństwa, które uczynią nasz region atrakcyjnym pod względem nowatorskiego proekologicznego promowania aktywności turystycznej, sportowej i komunikacyjnej.

Rozwój infrastruktury rowerowej ma szansę stać się impulsem trwałej i masowej zmiany zachowań komunikacyjnych i transportowych mieszkańców naszego regionu.

konferencja