Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – to strategiczne cele konkursu pod nazwą „Cyfrowy Powiat” Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci podczas pandemii, ale były też takie, którym sprawiło to wielką trudność. Przygotowanie powiatów do realizacji tego typu działań nie zawsze było możliwe. Problemy bywały różne: czasem braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Unijny konkurs “Cyfrowy Powiat” ma choć w części rozwiązań te problemy. Pieniądze z projektu zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych. Zakupiono sprzęt IT, oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy.

Dodatkowo zapewniono edukację cyfrową dla urzędów i placówek edukacyjnych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz oprogramowania i licencji. Nie zabrakło również analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST oraz prób zapewnienia bezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Bolesławieckiego szybko wykorzystał możliwość dofinansowania i postarał się o udział w konkursie „Cyfrowy powiat”. Dzięki temu kupiono sprzęt i oprogramowanie do urzędu powiatowego oraz placówek oświatowych. W efekcie w ramach konkursu I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu otrzyma laptopy z oprogramowaniem. Do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu trafi serwer z systemem operacyjnym, przełącznik sieciowy oraz UPS. UPS trafi również do II LO. Niewątpliwie największymi beneficjentami projektu są Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, który otrzyma 15 laptopów z oprogramowaniem oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Iwinach w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Do placówki trafi 13 laptopów z oprogramowaniem edukacyjnym i biurowym. Kwota dofinansowania to 269 286 zł. Na zakup sprzętu informatycznego dla jednostek oświatowych powiecie bolesławieckim przeznaczono 257 320 zł.

Projekt grantowy pn. „Cyfrowy powiat  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa