Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-WCZK.642.46.2021.LK z dnia 12 maja 2021 r. w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00-11.00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostanie przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENAGATE/SAREX-21, którego elementami będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Elementem ćwiczenia może być uruchomienie syren alarmowych.