W dniu 29 października 2021 r. odbyły się powiatowo-gminne ćwiczenia obronne pn. „PAŹDZIERNIK-2021”. W ramach przeprowadzonego przedsięwzięcia, w pierwszej części ćwiczyli pracownicy Urzędów Gmin oraz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. W ramach działań administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego przećwiczono wiele epizodów w ramach działalności urzędów w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa. W godzinach popołudniowych do działań przystąpiły służby, które zmagały się
z zagrożeniem terrorystycznym w rejonie elektrowni wodnej w miejscowości Kliczków. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb w warunkach bojowych, podczas zagrożeń jakie mogłyby wystąpić w warunkach  podwyższonej gotowości obronnej państwa. Scenariusz ćwiczeń zakładał zaminowanie przez nieznanych sprawców zapory elektrowni wodnej oraz likwidacja zaistniałego zagrożenia poprzez zakrojone działania służb biorących udział w ćwiczeniu. W kolejnej części ćwiczenia odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu państwa.