Nazwa zadania: „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297”

Termin realizacji: 2025 rok

Wartość zadania: 117 467 910,00 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 117 467 910,00 zł,

Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu: PROPONTIS Przemysław Marczak, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań

Projektowanie i roboty budowlane:  Nowak -Mosty Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. K. Srokowskiego 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza  oraz Partner Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

W ramach zadania zaprojektowane i wybudowane zostaną drogi dojazdowe do obozowisk w Trzebieniu i Pstrążu, łączące się dwoma rondami z drogą wojewódzką nr 297 oraz dwa mosty na rzece Bóbr w ciągu dróg dojazdowych do obozowisk.

  • w 2020 roku opracowany został Plan Funkcjonalno – Użytkowy;
  • w 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu i rozpoczęto prace projektowe nad dokumentacją;
  • koszt inwestycji to 117 467 910,00, finansowanie z RFRD stanowi 100% wartości zadania;

Inwestycja pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.