plakat

CzaS pogadać

Fundacja CzaSami, zaprasza dzieci niemówiące do udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli i pomagają w nawiązywaniu poprawnego kontaktu z innymi ludźmi.

AAC wspiera budowanie tożsamości niemówiącego dziecka a tym samym daje niezależność i poczucie realnego wpływu na swoje życie i decyzyjność, pozwala osiągnąć dziecku to czego właśnie w tej chwili potrzebuje.

Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec dzieci niemówiących.

Bezpłatne zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej odbędą się  dzięki wsparciu Amazon. Poprowadzą je wykwalifikowani terapeuci AAC. Sprzęt do realizacji w Fundacji Czasami sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Na  Lata 2018-2030 PROO.