Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla pedagogów, psychologów i specjalistów dotyczące Procedury Niebieskiej Karty.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. w godzinach 13.00 – 16.00 w siedzibie PCEiKK ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu.

Prowadząca: pani Marta Waniszewska – psycholog, pedagog, terapeutka, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz reintegracji społecznej, interwent kryzysowy.

Celem szkolenia jest:
1. Wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.

2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskiej Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
•    Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
•    Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
•    Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Więcej informacji TUTAJ