młotek i waga

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie.

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams.

Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ

Lp. Data szkolenia Godzina rozpoczęcia Temat Program TEAMS/ LINK DO SPOTKANIA
1 12.03 17.00 Testamenty – jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJhNTFhNTktODI1My00NDY4LTlhZmYtODYwM2ExZjhmMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
2 12.03 18.00 Niezdolność do pracy – kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4ZjhmZGMtMGVmNy00NWQ2LTg4ZGQtMmFkYzQwOGI3MTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
3 19.03 17.00 Zasiedzenie nieruchomości 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5YzMyYWUtYTJiZC00N2M4LTlhZDMtMWVhMTZlYjI5MDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
4 19.03 18.00 Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBmOWFkNWYtYjEwNC00YTE3LThkMWQtNGI0ZjViYjRjZDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
5 20. 03 8.00 Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg0MzRjY2EtYjExMS00OGI0LTg3ZGEtYzk5ZTUwY2Q4ZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
6 20.03 9.00 Sposoby rozwiązania umów

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5YzdlNDctMWY4YS00NDFlLTlmZTktM2EzMTA4ZDYxNTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
7 27.03 8.00 Fundusz alimentacyjny – kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q0NjgyNDAtN2I3My00M2FkLWE3MzAtYjQ3Nzg3YWEyMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
8 27.03 9.00 Dziedziczenie https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZThhNTYtMDIxMi00MjI3LWFkNWItMjM0YzE2NDY3ZDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
9 27.03 17.00 Poręczyłem kredyt – co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzYTJkMjAtOTk1YS00ODVkLWJiN2ItZDMwNTA4ZGJhOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
10 27.03 18.00 Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUwMWZhMTktMDI0MS00M2ZiLWE4ZGYtNjAxN2M1ODhlZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
11. 02.04 17.00 Sąsiedzkie spory graniczne

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiY2FmMjAtN2UyYi00NTAwLTkyZTgtZmFlNGIzNmM1NTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
12. 02.04 18.00 Testamenty – jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMmI4ZjItYjNkYi00ODNjLWIyZjctMzNlMWE0MTAyOGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
13. 09.04 17.00 Niezdolność do pracy – kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwODAwYmMtNGRmMS00ZGMzLThjNmQtMWJlYjg2ODNlY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
14. 09.04 18.00 Fundusz alimentacyjny – kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAyMzU3ZDUtZDUwNi00M2ZlLTg5MDMtNmFiZDViZDllYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
15. 16.04 18.00 Dziedziczenie

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJkNTdmNTktMWU0Yi00NTAzLWFiYzAtOTNmYmNjNDAxY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
16. 23.04. 18.00 Poręczyłem kredyt – co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRhOWZjZDktMTQzZC00OWEzLWFhYzMtN2U3OGMxMWFkZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
17. 30.04 18.00 Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdkZmQ2NDAtN2M5My00ZDFiLTg2Y2ItMmQ1OGZiMzhmOTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
18. 07.05 10.00 Zasiedzenie nieruchomości 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkMDk2NmItY2E1MC00ODZlLThiMDEtNTU0YzBiOGI1OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
19. 07.05 18.00 Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4ZjYzMTItMzcyMC00MTMyLWJiNTgtYzMwYTVkYmJjM2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d
20. 14.05 10.00 Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5ZTdiYTQtMTllNC00N2Q5LThjMjYtNjdhMmVmODQwMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d