Po raz kolejny Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim na dopłaty do ceny usługi w formie dofinansowania realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączna kwota dofinansowania to aż 2.652 036,34 zł.

W wyniku podpisania umowy Powiat Bolesławiecki otrzyma dofinansowanie do 26 linii komunikacyjnych. Powiat jest dotychczasowym liderem wśród samorządów, które korzystają z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Obecnie PKS dociera do najbardziej odległych miejscowości powiatu, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego. W zakresie realizacji przez powiat zadania mającego na celu zabezpieczenie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego Powiat Bolesławiecki nawiązał również przynoszącą oczekiwane przez mieszkańców efekty współprace z gminami z terenu Powiatu Bolesławieckiego.

Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, popularnie zwany funduszem autobusowym, to system dofinansowania z budżetu państwa każdego przejechanego kilometra. Warunkiem uczestnictwa w programie jest finansowa partycypacja, rozwój i utrzymanie kursów przez organizatora i operatora przewozów.

Pierwszą umowę starosta Tomasz Gabrysiak podpisał z wojewodą w sierpniu 2019 roku. W efekcie Powiat Bolesławiecki – spośród wszystkich dolnośląskich samorządów – uruchomił wówczas największą liczbę nowych linii autobusowych –25. Obecna umowa obejmuje aż 26 linii autobusowych o łącznej długości 1460 km. Łączna kwota dofinansowania to aż 2.652 036,34 zł, a udział własny Powiatu to 336 703,26 zł.