2 września 2022 r. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyną Ziębą wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Komisja Egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przeprowadziła egzamin, w czasie którego każda z osób dokonała prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiedziała na wymagane pytania. Nauczyciele: Adriana Kotowicz-Pawlus, Justyna Błaszczyk, Agata Szostok, Bogusława Piaskowska, Anna Dudek, Bogusława Bagłaj, Marta Słocińska, Aleksandra Pankiewicz, Mateusz Wyspiański oraz Krzysztof Zawada zdali egzamin, dzięki czemu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!