Dnia 2 września 2021 r. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyną Ziębą wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Halinie Bocheńskiej – Podrez pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Panu Wiesławowi Berdzikowi – nauczycielowi z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

Komisja Egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przeprowadziła egzamin, w czasie którego każda z osób dokonała prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiedziała na wymagane pytania. Pani Katarzyna Bocheńska-Podrez oraz Pan Wiesław Berdzik zdali egzamin, dzięki czemu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!