NABÓR WNIOSKÓW
O WSPRACIE FINANSOWE PFRON
przeznaczone na aktywizacje zawodową osób z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać?

Osoba z niepełnosprawnością niepozostająca w zatrudnieniu zarejestrowana w tutejszym Urzędzie jako poszukująca pracy, która potrzebuje

  • sfinansowania lub dofinansowania wskazanego przez siebie szkolenia zawodowego
  • środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (dotacja do 30 000 zł)
  • zdobyć nowe umiejętności lub doświadczenie zawodowe – staże u pracodawców, którzy złożą wniosek o zorganizowanie takiego miejsca stażowego.

Stypendium, które otrzyma stażysta wynosi 1565 zł, przez okres do sześciu miesięcy.


Termin składania wniosków – do wyczerpania limitu środków.

Jeśli mają Państwo pytania
zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 76 856 98 28
Barbara Didyk, nr wew. 125
e-mail: b.didyk@pup.boleslawiec.pl