Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, na podstawie art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przypomina o obowiązku ponoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry, bez wcześniejszego zawiadomienia.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu BNP Paribas Bank Polska S.A. 57 2030 0045 1110 0000 0159 6960.
Więcej informacji, w tym informację o wysokość opłaty, można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 75 612 17 45.