Podczas dzisiejszej LI Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego przyjęto ślubowanie Radnej Leokadii Krawieckiej oraz wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu. W czasie sesji zgłoszono dwóch kandydatów na owe stanowisko: radnego Tomasza Matyjewicza oraz radnego Wojciecha Kasprzyka. Większością głosów na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu wybrano radnego Wojciecha Kasprzyka.