Zespół Szkół Handlowych i Usługowych  to szkoła na miarę XXI wieku, która stawia przed młodymi ludźmi wielkie wyzwania, daje szansę na rozwój i otwiera drzwi na nowe doświadczenia i przeżycia. Niewątpliwie jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która nie tylko gwarantuje europejski poziom nauczania, ale, co jest istotnym warunkiem egzystowania we współczesnym świecie, kształci umiejętności wykorzystania zdobytej przez młodzież wiedzy. ZSHiU nie boi się wyzwań, szybko reaguje na potrzeby rynku pracy i zainteresowania młodych ludzi. W swojej ofercie ma kierunki, które gwarantują młodemu człowiekowi. w przyszłości zatrudnienie, wysokie wynagrodzenie oraz samorealizację.

Należą do nich: technik logistyk, technik weterynarii oraz technik fotografii i multimediów. Liczne zajęcia organizowane w ramach projektów unijnych, wycieczki zawodowe oraz praktyki na terenie Niemiec, pozwalają młodzieży na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu zawodowego. Dodatkowym atutem, a jednocześnie wyróżnieniem spośród innych szkół ponadpodstawowych, jest posiadanie certyfikatu jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Szkoła od wielu lat współpracuje z wrocławskimi uczelniami wyższymi, które objęły ZSHIU patronatem.

Współpraca z uczelniami daje możliwość udziału młodzieży w wykładach i warsztatach. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych daje uczniom nie tylko gruntowne przygotowanie do egzaminów,  ale  też możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Nauka połączona z pasją daje uczniom ZSHiU świetny wynik w postaci sukcesów w licznych konkursach i zawodach na szczeblu  ogólnopolskim. Od kilku lat otrzymujemy wyróżnienia w ogólnopolskim rankingu szkół czasopisma “Pespektywy” za wysokie wyniki egzaminów maturalnych, zawodowych oraz sukcesy w olimpiadach.

Za rok 2021 otrzymaliśmy “Srebrną Tarczę” zajmując 6 miejsce w województwie dolnośląskim i pierwsze w powiecie bolesławieckim. Współczesna szkoła musi być szkołą bezpieczną, dlatego też, oprócz monitoringu, młodzież ucząca się w ZSHiU posiada indywidualną kartę dostępu do szkoły. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych to szkoła z ponad 50-letnimi tradycjami, idąca z postępem, wciąż rozwijająca się, korzystająca z nowoczesnych technologii, dająca bezpieczeństwo i miłą atmosferę. To szkoła przyjazna uczniom i ich rodzicom; szkoła, która jest nie tylko mentorem, ale i przyjacielem młodego człowieka.