Dofinansowanie 4 250 000 zł

Informacja o wynikach pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład.
Dla Powiatu Bolesławieckiego przyznano fundusz w kwocie 4 250 000 zł bezzwrotnego dofinansowania.
Powiat Bolesławiecki przeznaczy środki na remonty zabytkowych budynków edukacyjnych – w tym Młodzieżowego Domu Kultury i Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych.