Starosta Tomasz Gabrysiak przemawia

Z okazji zbliżającego się  Dnia Edukacji Narodowej dziś w Teatrze Starym odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak złożył wszystkim nauczycielom życzenia i wręczył przyznane przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego nagrody.

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przyznał nagrody:

a) dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki na wniosek Starosty Bolesławieckiego:

– Pani Małgorzaty Kowalskiej – Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach,

– Pana Wiesława Stefanika – Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,

– Pan Jacka Jurkiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu,

b) dla nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach na wniosek dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki:

– Pani Bogna Łasica – nauczyciel w  I Liceum Ogólnokształcącym  im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu,

– Pani Barbara Jusypenko – nauczyciel w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu,

– Pani Anna Lisiak – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Bolesławcu,

– Pani Edyta Gawlik–Lippik – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Bolesławcu,

– Pan Arkadiusz Przybylski – nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu,

– Pan Krzysztof Wolski – nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu,

– Pani Agnieszka Zimirska – nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu,

– Pan Ryszard Rudek – nauczyciel Zespole Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu,

– Pani Anna Dudek – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu,

– Pan Mirosław Sudół – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu,

– Pani Aneta Antczak – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,

– Pani Lucyna Hajduk – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,

– Pani Bogumiła Sikora – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,

– Pani Jolanta Kus – nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. J. Kochanowskiego w Bolesławcu,

– Pani Katarzyna Igielska – nauczyciel w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. J. Kochanowskiego w Bolesławcu,

– Pani Teresa Kozioł – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu,

c) dla nauczycieli zatrudnionych w powiatowych placówkach oświatowych na wniosek dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki:

– Pani Renata Dorosz – nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury im. St.Wyspiańskiego w Bolesławcu,

– Pani Anna Rembacz – Burniak – nauczyciel w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu,

– Pan Tomasz Arendarczyk – nauczyciel w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Iwinach.