Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Własna firma  – wsparcie dla beneficjentów projektów unijnych”.

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej dla wszystkich grup wiekowych, tj. zarówno osób młodych do 29 roku życia jak również osób powyżej 30 roku życia.

Spotkanie w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  do dnia 23.08.2021r., do godz. 12.00. Po rejestracji  otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020 roku,
 • osoby niepracujące po 30 roku życia, w tym:
  • osoby bezrobotne i bierna zawodowo,
  • osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia.

Webinarium odbędzie się: 24 sierpnia 2021r. (wtorek), w godz. 12.00 – 13.30

Program webinarium:

12.00 – 12.10    Przywitanie uczestników, wprowadzenie – źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci  Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

12.10 – 12.20  „Dolnoślązacy na swoim!” – kompleksowy projekt wsparcia osób młodych w ramach POWER 2014-2020; – pani Joanna Jaśkiewicz; Projekt realizowany w partnerstwie: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wraz z partnerami: Fundacją Kobe oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości;

12.20 – 12.40  „Absens Carens” – kompleksowy projekt wsparcia samo zatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska  – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 skierowany do osób powyżej 30 roku życia –  pani  Marzena Okińczyc, Stowarzyszenie Euro-Concret;

12.40 –  13.00  „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”–   kompleksowy projekt wsparcia osób młodych w ramach POWER 2014-2020; – pan Paweł Płocheć, projekt realizowany w partnerstwie: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Sp. z o.o. i KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.;

13.00 – 13.30  Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl