Fundacja Aktywnej Rehabilitacji została wybrana przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego do realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Organizacja wzięła udział w otwartym konkursie ofert na zlecanie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Planuje przegotować II Spartakiadę Aktywnej Rehabilitacji, która odbędzie się 28 sierpnia 2021 r. Na realizację ww. zadania FAR otrzyma dotację w wysokości 7.000 zł.

Uchwała Zarządu ws. rozstrzygnięcia konkursu: tutaj