29 czerwca 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Football Academy Bolesławiec”, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z  art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 9.07.2021r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty, na adres: Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec (decyduje data wpływu)  lub pocztą elektroniczną  na adres: j.dudynski@powiatboleslawiecki.pl

Szczegóły: TUTAJ