Podczas uroczystości „20 – lecia współpracy Powiatu Bolesławieckiego  i Powiatu Budziszyńskiego”, która odbyła się 15 października 2021 r. w Teatrze Starym zostało odnowione porozumienie partnerskie między powiatami.

Michael Harig – Starosta Powiatu Bautzen oraz Tomasz Gabrysiak – Starosta Bolesławiecki podpisali porozumienie partnerskie, które jest kontynuacją układu zawartego 1 czerwca 2001 r. przez ówczesnego Starostę Bolesławieckiego – Piotra Romana oraz Horsta Galerta – Starostę Powiatu Bautzen.  Głównym celem współpracy jest budowanie wzajemnego zrozumienia, poszanowania oraz wsparcie obywateli obu krajów.