2 października 2021 r. Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Bolesławcu świętowała 20-lecie swojego istnienia. Z okazji okrągłego jubileuszu w Domu Ludowym w Dąbrowie Bolesławieckiej zorganizowano uroczystość, której gospodarzami byli: Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak oraz Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski. W spotkaniu udział wzięli m.in..: Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec, który był współzałożycielem Powiatowej Rady KGW w 2001 roku oraz Pani Janina Piestrak-Babijczuk – ówczesna Przewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego. Na uroczystość licznie stawili się zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych i Kółek Rolniczych.

Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW – Olga Burdyna powitała zaproszonych gości oraz wyraziła słowa uznania i szacunku dla pań, które działają w 42 Kołach Gospodyń całego powiatu. W wystąpieniach zaproszonych gości nie brakowało ciepłych słów uznania, szacunku i gratulacji za aktywną i bardzo pożyteczną działalność oraz wytrwałą pracę społeczną wszystkich członkiń. Były też piękne kwiaty, życzenia zdrowia, radości, nowych twórczych pomysłów i satysfakcji z działalności dla wspólnego dobra. Słowa uznania, poprzez nagranie video, skierował do uczestników spotkania również Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, który nie mógł osobiście brać udziału w uroczystości.

W trakcie obchodów nie zabrakło wspomnień, wzruszeń i gratulacji. Jubileuszowe święto świadczy o tym, że wszystko to, co zostało wypracowane przez pokolenia, nie uległo zapomnieniu i nie zniknie ze świadomości młodych mieszkanek i mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Koła gospodyń wiejskich nie tylko integrują mieszkańców, ale podczas wspólnych spotkań wymieniają się doświadczeniami i wspierają nawzajem w swoich działaniach. Mają również okazję pochwalić się osiągnięciami i porozmawiać o pomysłach na wspólne działania oraz o możliwościach wsparcia działalności KGW przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu. Dzięki działalności Rady gospodynie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach, angażują się w promocję regionu, a także dbają o zachowanie lokalnych tradycji, kultury i historii.