Nagrodzeni uczniowie z zastępcą Naczelnika Wydziału Eukacji, Kultury i Sportu w Staroswie Powiatowym w Bolesławcu

Pierwszy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie w systemie on-line został zorganizowany 19 lutego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Wprawdzie rzeczywistość – jak wiemy –  nie sprzyja bezpośredniej sportowej rywalizacji, ale taki turniej to jednocześnie okazja do przybliżenia uczniom trochę historii sportu. Każda szkoła w naszym powiecie miała możliwość wystawienia trzyosobowej reprezentacji. Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 placówek. Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych : klasy 4-6, 7-8 szkół podstawowych oraz kategoria szkół ponadpodstawowych. Dla każdej kategorii wiekowej przygotowany był odrębny zestaw 30 pytań. Na rozwiązanie każdy zespół miał maksymalnie 30 minut. Zestawy składały się z pytań, do których przyporządkowane były trzy lub dwie odpowiedzi z jedną prawidłową. Jeśli dwie drużyny miały tę samą liczbę poprawnych odpowiedzi, o miejscu decydował czas rozwiązania. Taki przypadek mieliśmy w rywalizacji klas 7-8. Tematyka pytań była bardzo szeroka i różnorodna.  Dotyczyła między innymi : przepisów gier sportowych, osiągnięć wybitnych sportowców, lokalnych wydarzeń sportowych czy zmagań zawodników na sportowych arenach. Oto końcowe wyniki konkursu:

Klasy 4-6

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu – 25 pkt
  2. Zespół Szkół w Osiecznicy – 22 pkt
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach – 20 pkt

Klasy 7-8

  1. Zespół Szkół w Osiecznicy – 24 pkt
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu – 20 pkt
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie – 20 pkt

Szkoły Ponadpodstawowe

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu – 25 pkt
  2. Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu – 24 pkt
  3. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu – 23 pkt

Wszystkie szkoły, które zgłosiły się do konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych uhonorowane zostały okolicznościowymi pucharami, natomiast zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi. Nagrody wręczyli uczniom Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyna Zięba oraz zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Mariusz Mendocha, odwiedzając ich bezpośrednio w szkołach.

Nagrodzeni uczniowie z zastępcą Naczelnika Wydziału Eukacji, Kultury i Sportu w Staroswie Powiatowym w Bolesławcu

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadpodstawowych, I Liceum Ogólnokształcące, od lewej stoją: , Mariusz Mendocha – Zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz uczniowie, Filip Boratyński, Wiktoria Sobczyszyn, Mikołaj Mankiewicz.

Stoją od lewej: uczniowie Zespołu Szkół w Osiecznicy, Wiktoria Parkita i Urszula Biercewicz zawodniczki które zajęły drugie miejsce w rywalizacji klas 4-6 oraz Kalina Hytnar, Julia Wojtkowiak i Sylwia Makieła zwyciężczynie klasyfikacji klas 7-8, Ewa Kowal – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Osiecznicy, puchar wręcza Katarzyna Zięba – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, upominki podaje Janusz Baranowski – Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadpodstawowych, I Liceum Ogólnokształcące, od lewej stoją: , Mariusz Mendocha – Zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz uczniowie, Filip Boratyński, Wiktoria Sobczyszyn, Mikołaj Mankiewicz.

Zwycięzcy w kategorii szkół ponadpodstawowych, I Liceum Ogólnokształcące, od lewej stoją: , Mariusz Mendocha – Zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz uczniowie, Filip Boratyński, Wiktoria Sobczyszyn, Mikołaj Mankiewicz.