syreny alarmowe

W dniu 10 kwietnia 2022 roku o godzinie 8.41 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W ramach treningu, na terenie powiatu bolesławieckiego, uruchomione zostaną syreny alarmowe.

Trening przeprowadzony będzie na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).