syreny alarmowe

W dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu, na terenie powiatu bolesławieckiego, uruchomione zostaną syreny alarmowe.  Emitowany będzie sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę oznaczający ogłoszenie alarmu.

Trening przeprowadzony będzie na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).