1 sierpnia 2022 r. obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – polskie święto państwowe.

O godz. 17.00  dla upamiętnienia 78. rocznicy Powstania Warszawskiego zawyły syreny alarmowe. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego uczcili pamięć Powstańców pod pomnikiem Polski Walczącej przy ul. Kubika. W  uroczystości udział wzięli m. in.: Wicestarosta Bolesławiecki – Mirosław Horzempa, Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Stanisław Chwojnicki, Przewodniczący Rady Powiatu – Ryszard Kawka, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman, Zastępca Prezydenta Miasta – Renata Szewczyk, radni powiatu i miasta, żołnierze, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy powiatu. Odśpiewany został hymn narodowy, a następnie odbył się apel poległych oraz salwa honorowa. Prezydent Miasta podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w obchodach, które są hołdem dla powstańców za ich bohaterstwo i wolę walki o wolność. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem.