W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

                                               logo small bpcs logo-szpital pcpr big logo r1274876165da5fbf6c56640be38ecfab5e91cf3366 800x600

znak pol

fundacja logo-psp

 

  ekoportal 160

 

 • PEUG - mapy na kliknięcie
  PEUG - mapy na kliknięcie
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
  Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich
 • Generalny remont - będzie nowa szkoła
  Generalny remont - będzie nowa szkoła

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Dołącz do formularza

 • Kserokopię posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych, niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządcami.

 

Opłaty

 

 • Opłata administracyjna: w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia - wnoszona na konto
  Starostwo Powiatowe w Bolesławcu BGŻ 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920 przed odbiorem dokumentu:
  • na obszar Powiatu Bolesławieckiego:
   • do 1 roku 125 zł
   • do 2 lat 150 zł
   • do 3 lat 175 zł
   • do 4 lat 225 zł
   • do 5 lat 275 zł
 • Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji możesz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Bolesławieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Pismo z odwołaniem należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2.

 

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany pisemnie do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

Przepisy regulujące wykonanie usługi

art. 18 ust.1 lit. b,c,d,, ust.4, art. 20, art. 21, art. 22 § 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 ze. zm),§ 12 pkt.2 § 15 ust.1 i 5 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 15982, poz. 1664) oraz § 2 ust.1,2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz.U. z 2003 r. Nr 230 poz. 2303).