W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Załatw swoją sprawę !

Nieodpłatna pomoc  prawna w Powiecie Bolesławieckim:

 I.Punkty prowadzone przez Powiat:

 

 1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 parter – od poniedziałku do czwartku w godz. 1100 – 1500, piątek w godz. 800 – 1200 , porad udziela 4 adwokatów.

2. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53 – od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1200, porad udziela 3 radców prawnych.

 

II. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 6a, lok. 234, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r. – prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1. Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43 –  poniedziałek i piątek w godz. 730 – 1130, od wtorku do czwartku w godz.1500 – 1900, porad udziela radca prawny, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie.

2. Punkt w Gromadce – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wierzbowa 19 –  poniedziałek i piątek w godz. 1400 – 1800, od wtorku do czwartku w godz. 800 – 1200, porad udziela prawnik, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255), członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie.

 

Czytaj więcej...

Udostępnienie na wniosek informacji publicznej nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Wkrótce...

Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, Starosty, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

Wkrótce...

<

Udzielanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej finansowanych z budżetu Powiatu dla nauczycieli szkół i placówek Powiatu Bolesławieckiego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.)
  2. Uchwała Nr XXX/159/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Czytaj więcej...

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Wkrótce...

Przyznawanie dofinansowania do kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli

Czytaj więcej...

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wydawanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Umarzanie przez Starostę pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Czytaj więcej...