W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Terminarz posiedzeń komisji

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

CZERWIEC 2018

Posiedzenie wspólne Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych
oraz Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu

posiedzenie 11 czerwca  2018 r. o godz. 09.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, 

przy ul. Armii Krajowej 12)

 

Oględziny dróg powiatowych i wojewódzkich oraz drzewostanu w pasach tych dróg.

 

Komisja Rewizyjna

posiedzenie 11 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Bolesławieckiego.

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie 18 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym
w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z realizacji – w roku 2017 – Powiatowego Programu Działań
  na rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2016 – 2020.
 2. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017
  – Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 dla Powiatu Bolesławieckiego.
 3. Sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z realizacji – w roku 2017
  – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie bolesławieckim w latach 2016
  – 2026.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych

posiedzenie 20 czerwca 2018 r. o godz. 09.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

Ochrona gatunków w świetle konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES w roku 2017 – informacja Wydziału  Środowiska w Starostwie Powiatowym
w Bolesławcu.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu

posiedzenie 20 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

1.  Informacja Starosty Bolesławieckiego o realizacji zadań transportu na terenie powiatu bolesławieckiego
w roku 2017.

2.  Zapobieganie powodziom i innym zagrożeniom – informacja kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

 

Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenie 20 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Informacja o wysokości generowanych dochodów przez powiatowe jednostki organizacyjne.
 2. Informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej w  Spółce PKS w Bolesławcu w roku 2017.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

posiedzenie 20 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 (siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu)

 

 1. Informacja na temat działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu (wizyta w placówce).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.