W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Terminarz posiedzeń komisji

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

MAJ 2018

 

Komisja Rewizyjna

posiedzenie 16 maja 2018 r. o godz. 12.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12, siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu )

 

Kontrola działalności Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji zadań przekazanych Powiatowi przez Województwo Dolnośląskie w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych powiatu bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza granicami powiatu – wykorzystanie dotacji celowej przekazanej na realizację tych zadań.

 

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie 16 maja 2018 r. o godz. 14.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym
w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Roczna ocena działalności rehabilitacyjnej i finansowej Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2017.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych

posiedzenie 21 maja  2018 r. o godz. 09.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, 

przy ul. Armii Krajowej 12)

 

Informacja Starosty Bolesławieckiego na temat ekologicznych źródeł energii w roku 2017.

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu

posiedzenie 21 maja 2018 r. o godz. 10.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, 

przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2017.

 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz o zagrożeniach pożarowych w roku 2017.

 3. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o stanie dróg powiatowych i bezpieczeństwie ruchu drogowego w roku 2017 oraz oględziny dróg.

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenie 21 maja 2018 r. o godz. 13.00 (sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg wraz z oceną realizacji porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich.
 2. Informacja o zakresie i kosztach realizowanych oraz planowanych remontów dróg.
 3. Analiza stanu przygotowań i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2018 r. w Powiecie Bolesławieckim.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

posiedzenie 22 maja 2018 r. o godz. 14.00 (siedziba Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu)

 

 1. Informacja na temat działalności Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu (wizyta w placówce).
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.