W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

Terminarz posiedzeń komisji

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

PAŹDZIERNIK  2018

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych

posiedzenie 15 października 2018 r. o godz. 09.00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Informacja dotycząca wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej, zalesień gruntów oraz rekultywacji gruntów nieużytkowanych i zdegradowanych w roku 2017.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2018.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu

posiedzenie 15 października 2018 r. o godz. 10.00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Informacja na temat stanu przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 2. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z działań promocyjnych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2018.
 3. Informacja o projektach realizowanych z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2018.
 6. Oględziny remontowanego obiektu przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

 

                                               Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenie – 15 października 2018 r. o godz. 14.00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o projektach realizowanych z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.
 2. Promocja Powiatu Bolesławieckiego w roku 2018 – formy i koszty.
 3. Zapoznanie się z założeniami do konstrukcji projektu budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2019.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2018.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

posiedzenie 16 października 2018 r. o godz. 14.00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu,

przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o projektach realizowanych z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.
 2. Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu w odniesieniu do regionu i kraju.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2018.

 

Komisja Rewizyjna

posiedzenie 17 października 2018 r. o godz. 13.00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym  w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2018.

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie 17 października 2018 r. o godz. 14.00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym
w Bolesławcu,
przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2018.