W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.
Więcej informacji

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

MENU
tel.: 75 732 32 58

OSZ. 8010.1.2017

OSZ. 8010.1.2017

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na wybór w 2017 r. realizatora „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2018”

 

Na podstawie zapisu art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego informuje, że nie został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór w 2017 r. realizatora „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2018”. Na konkurs ofert ogłoszony Uchwałą nr 385/17 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie konkursu ofert na wybór w 2017 r. realizatora „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2018” nie wpłynęła żadna oferta.

 

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2017 r. realizatora ww. programu nie jest przewidywane ze względu na przyjęty tryb realizacji programu szczepień, a także specyfikę populacji objętej ww. programem.

 

                                        

Bolesławiec, dnia 15 września 2017 r.